Thẻ: Tháp Bà Nha Trang

Tháp Bà Nha Trang

Tháp Bà Ponagar là một quần thể kiến trúc lớn nằm trên đồi Cù Lao,  bên cạnh cầu Xóm Bóng và cửa sông Cái, thuộc phường Vĩnh Phước, thành …